09123030907 ارتباط 24 ساعته با ما
پارتیشن بندی شیشه ای، مانعی در برابر ویروس کرونا

پارتیشن بندی شیشه ای، مانعی در برابر ویروس کرونا

همانطور که مطلع هستید چند ماهی است که ویروس کرونا میهمان ناخوانده ما ایرانی ها و اکثر کشور های جهان شده  که نتیجه آن قرنطینه خانگی و دوری از ارتباطات بین افراد شده است. فرصت ۱۵ تا ۲۰ روزه ایام نوروز، زمان ایدعال برای اجرای قرنطینه خانگی بود که پشت سر گذاشتیم. با پایان...